(+31) 186-630528

Voor contact of hulp!

Search
Close this search box.

Disclaimer

Op het gebruik van deze website ( www.trucktyrepartner.nl ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Truck Tyre Partner Benelux b.v. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Truck Tyre Partner Benelux b.v. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en heeft een informatief karakter.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Truck Tyre Partner Benelux b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen en de gebruiker van de website ontstaan.

Truck Tyre Partner Benelux b.v. | E-mail
Truck Tyre Partner Benelux b.v. garandeert niet dat e-mails die aan Truck Tyre Partner Benelux b.v. worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met te corresponderen, accepteert u dit risico.

Truck Tyre Partner Benelux b.v. | Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Truck Tyre Partner Benelux b.v.
is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Truck Tyre Partner Benelux b.v. heeft geen invloed op websites van derden en Truck Tyre Partner Benelux b.v. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Truck Tyre Partner Benelux b.v. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website, op welke manier dan ook,  verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Truck Tyre Partner Benelux b.v. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.